O NAS

Z wielką radością pragniemy poinformować Państwa o tym, że w czerwcu, 2016 roku pod numerem KRS 0000621458 w Sądzie Rejonowym w Gdańsku została zarejestrowana Fundacja Valkyria Veterans, której Założycielami są Weterani.

Radę Fundacji, jak i Zarząd Fundacji, stanowią Weterani. Naszym głównym założeniem  jest tworzyć Fundację z Weteranami – dla Weteranów.

Celem Fundacji  jest pomoc żołnierzom-weteranom działań poza granicami państwa, wymienionymi w Ustawie o weteranach działań poza granicami państwa z dnia 19 sierpnia 2011 roku (Dz. U. nr 205, poz. 1203) oraz funkcjonariuszom innych służb mundurowych biorących udział w misjach wojskowych działań poza granicami Polski, ich  rodzinom oraz ich konkubentom, rodzinom poległych, ich konkubentom i sierotom po nich, poprzez:

 • poprawę społeczno-gospodarczej sytuacji weteranów i ich rodzin oraz osób wymienionych powyżej , a także zwiększanie szans weteranów na aktywne uczestnictwo w życiu publicznym, zawodowym, kulturalnym, jak i społecznym;
 • promowanie, upowszechnianie oraz edukacja na rzecz zwiększania aktywności zawodowej weteranów i ich rodzin , w tym wspieranie elastycznych form zatrudnienia;
 • powszechne edukowanie na rzecz poprawy jakości życia rodziny, w tym doskonalenie umiejętności wychowawczych i zwiększania możliwości łączenia życia rodzinnego z życiem zawodowym;
 • upowszechnianie oraz propagowanie kształcenia, rozwoju edukacyjnego i społecznego wśród rodzin weteranów;
 • promowanie oraz rozwój kompetencji na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i spółdzielczości oraz kultury i sztuki;
 • przeciwdziałanie nierównościom społecznym, patologiom, wykluczeniu społecznemu i dyskryminacji;
 • podnoszenie świadomości społecznej w dziedzinach dotyczących respektowania praw człowieka;
 • promowanie społeczno-obywatelskiej działalności na rzecz weteranów i ich rodzin oraz pobudzanie inicjatyw lokalnych;
 • propagowanie i kształtowanie postaw patriotycznych na terenie Polski oraz poza granicami;
 • promowanie idei pokoju i udziału wojsk polskich w misjach poza granicami kraju;
 • poprawę sytuacji zdrowotnej, kondycji psycho-fizycznej weteranów i ich rodzin;
 • promocję polskich wartości narodowych w Polsce i za granicą,
  w tym polskiej przedsiębiorczości, kultury i sztuki.

Fundacja Valkyria Veterans  jest Organizacją apolityczną,  samodzielną i niezależną od nikogo, również finansowo.

Jesteśmy na początku naszej „drogi”, którą chcielibyśmy przejść z Ludźmi, którzy tak jak my, widzą nadrzędny CEL- pomoc naszym Kolegom i Ich Rodzinom.

My- dla Nas- Wspólnie-Razem.

Naszą działalność pragniemy rozpocząć od rehabilitacji Weteranów oraz Ich Bliskich. Rehabilitacja Weteranów odbywa się na trzech poziomach:

 • psychofizycznym – warsztaty, zajęcia i  sesje stacjonarne, wyjazdowe, porady, konsultacje ze specjalistami w poszczególnych dziedzinach /psychologicznej, medycznej /,
 • materialnym – spotkania z ekspertami prawa , prawa bankowego, doradztwa finansowego, podnoszenie kwalifikacji zawodowych, aktywizacja zawodowa,
 • społecznym – organizacja wydarzeń kulturalnych, event-ów , pikników, mających na celu kształtowanie prawidłowego wizerunku nas, Weteranów oraz patriotyzmu.

Prowadzimy działalność opierającą się na bezinteresownej pracy wielu Weteranów.

Pragniemy nadmienić, że utrzymujemy się z „datków“ Weteranów oraz Darczyńców, którym jesteśmy ogromnie wdzięczni.

Jako Fundatorzy-Założyciele Fundacji nie pobieramy żadnego wynagrodzenia. Wszystkie zgromadzone środki przeznaczamy zgodnie z celami Fundacji- dla Weteranów / w stosunku: realizacja celów statutowych 80%  – administracja 20%/.

 Fundacja cieszy się dużym autorytetem, zaufaniem i poparciem  środowiska Weteranów, o czym świadczy stale powiększająca się lista  sympatyków i osób zainteresowanych wspomaganiem Naszej Fundacji.

Do Rady Programowej Fundacji Valkyria Veterans zapraszamy wybitne Osobistości ze świata nauki, kultury, medycyny, środowisk wojskowych – w tym polskich i zagranicznych Wyższych Uczelni / w tym wojskowych/.

Będzie nam niezwykle miło, kiedy  Państwo zaufacie nam i zechcecie dołączyć do Naszej-Wspólnej Fundacji Valkyria Veterans.

Łączymy wyrazy szacunku  oraz serdeczne pozdrowienia.

Prezes Zarządu – Fundator –  Ewa Broda

Przewodniczący Rady Fundacji – Fundator –  płk rez.Wiesław Pawłucki